Jacques Demorgon - Stiinta s-a nascut in Occident ?

Iris
Stiinta s-a nascut in Occident ? Traducere din limba franceza de Victor Untila, Iasi, Roumanie, 2019 : Jacques Demorgon, Etienne Klein. Les secrets de l'oeuvre de David Cosandey. Déploiement de la connaissance. Destin des humains. Alger: El Borhane, 2018.

Descriere

O întrebare fundamentala îi preocupa pe toþi pasionaþii de istoria lumii: de ce tocmai occidentalii au descoperit ?i dezvoltat cel mai mult ?tiinþa? De ce nu au facut-o chinezii, musulmanii, indienii sau aztecii? Ce poate explica destinul paradoxal al acestei peninsule a Euroasiei ?i progresul pe care l-a realizat într-un moment decisiv ?i determinant în materie de tehnica? Numero?i autori, printre care Braudel, Baechler sau Diamond au încercat sa schiþeze un raspuns, privilegiind fie o abordare economica, fie una sociala, fie una de mediu. (…)
Dar niciun autor nu a reu?it, totu?i, sa stabileasca faptul ca, în spatele miracolului european, se afla o lege ?tiinþifica. Este tocmai ceea ce încearca sa demonstreze fizicianul David Cosandey în vasta sa lucrare de sinteza de aproape 900 de pagini.
Ipoteza sa de pornire este ca, pentru orice dezvoltare ?tiinþifica, cunoscuta de cele patru civilizaþii mondiale (Europa occidentala, China, India, Islam) la momente diferite ale istoriei lor, a existat, în mod cert, o elita ?tiinþifica. Societatea trebuie sa fie suficient de stabila pentru a permite apariþia unei clase de cercetatori care sa posede suficient timp ?i venituri pentru a se consacra pe deplin cercetarilor. Cosandey asociaza aceasta stabilitate cu doi factori: prosperitatea sau, cel puþin, cre?terea economica ?i divizarea spaþiului civilizaþional în entitaþi stabile, a caror rivalitate, nefiind una distrugatoare, constituie un stimulent pentru ?tiinþele aplicate.

Jacques Demorgon (n. 1929) este filosof si sociolog. A fost profesor la universitatile din Bordeaux, Reims, Paris, formator si consultant la ENA, expert pe lânga Unesco. Studiaza genezele interculturale ale societati-lor, într-o perspectiva civilizationala cosmopolitica. În limba româna, a aparut deja volumul Omul antagonist (2017). Alte publicatii ale lui Jacques Demorgon: L’histoire interculturelle des sociétés. Pour une information monde (2002); Complexité des cultures et de l’interculturel. Contre les pensées uniques (2010); Déjouer l’inhumain. Avec Edgar Morin (2010); Complexité des cultures et de l’interculturel. Contre les pensées uniques (2015).

Étienne Klein (n. 1958) este fizician si filosof al stiintelor. Conduce Laboratorul de cercetare asupra stiintelor materiei din Paris, fiind totodata pasionat de popularizarea problemelor legate de fizica cuantica si de fizica particulelor. A participat la numeroase proiecte internationale majore, între care si proiectarea acceleratorului de particule (Large Hadron Collider) al CERN.
Dintre numeroasele sale publicatii, amintim: Conversations avec le Sphinx, les paradoxes en physique (1991); Regards sur la matière. Des quanta et des choses, cu Bernard d’Espagnat (1993); Le temps (1995); L’unité de la physique (2000); Petit voyage dans le monde des quanta (2004); Les Secrets de la matière (2008); Le Small Bang des nanotechnologies (2011); Tout n’est pas relatif (2017); Ce qui est sans être tout à fait. Essai sur le vide (2019)

S'informer, acheter, livres de J. Demorgon et articles en livres et en revues

Jacques Demorgon, écrivain - mentions légales - réal. o multimedia